TEPPFA PRIK

Polityka Cookie

Strona używa plików cookies w celu poprawy doświadczeń  użytkownika podczas odwiedzania serwisu internetowego. W przypadkach, w których jest to możliwe, niniejsza witryna internetowa wykorzystuje system kontroli plików cookies, pozwalający użytkownikowi podczas pierwszej wizyty na wyrażenie zgody bądź odmowę z korzystania z plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu.  Jest to zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi dotyczącymi witryn internetowych wymagającymi uzyskania wyraźnej zgody użytkowników przed opuszczeniem strony lub odczytaniem plików takich, jak cookies na komputerze / urządzeniu użytkownika.

Pliki cookies to małe pliki zapisane na dysku twardym użytkownika, które śledzą, zapisują i przechowują informacje na temat interakcji użytkownika i sposobu korzystania ze strony. Pozwala to stronie internetowej na dopasowanie się do preferencji i doświadczeń  użytkowników.

Użytkownicy zostali powiadomieni, że aby zapobiec używaniu i zapisywaniu na dysku twardym plików cookies pochodzących z tej witryny, należy dokonać niezbędnych zmian w konfiguracji przeglądarki, tak aby zablokować wszystkie cookies z tej witryny i od zewnętrznych dostawców usług.

Poland

United KingdomPolandGermany

COOKIE USE

Teppfa uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all Teppfa websites.

MORE INFO

Create your own user feedback survey