TEPPFA PRIK

Narodowe Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) jest organizacją, która od wielu lat zajmuje się upowszechnieniem rur i kształtek z tworzyw sztucznych jako przyjaznych człowiekowi, funkcjonalnych i nieszkodliwych dla środowiska wyrobów. Stowarzyszenie jest jedną z bardziej aktywnych polskich organizacji branżowych.

Współpracuje z krajowymi i europejskimi instytucjami normalizacyjnymi. Dzięki tej współpracy zdecydowana większość norm europejskich dotycząca rur z tworzyw sztucznych została przetłumaczona i wprowadzona jako Polskie Normy PN EN.

Istotnym elementem aktywności Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna oraz popularyzacyjna i wydawnicza.

Stowarzyszenie przykłada olbrzymią wagę do jakości wyrobów z tworzyw sztucznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Monitorujemy jakość produktów rynkowych, współpracując z instytucjami powołanymi do nadzoru nad materiałami i procesem budowlanym.

Więcej o Stowarzyszeniu na stronie www.prik.pl

Poland

United KingdomPolandGermany

COOKIE USE

Teppfa uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all Teppfa websites.

MORE INFO

Create your own user feedback survey