TEPPFA PRIK

Polityka prywatności

Teppfa.eu może gromadzić adresy IP użytkowników / domen internetowych; adresy poczty elektronicznej użytkowników, którzy komunikują się z teppfa.eu za pośrednictwem poczty elektronicznej; zbierać informacje na temat stron, do których użytkownik ma dostęp lub które może odwiedzić szukając konkretnych informacji oraz szczegółowe informacje dotyczące użytkowników na stronach, dostępu użytkownika lub jego wizyt oraz informacje zgłoszone przez użytkowników.

Zebrane przez teppfa.eu tego typu informacje wykorzystywane są do celów wewnętrznych firmy i mogą służyć udoskonalaniu zawartości witryny, dostosowywaniu jej  treści i /lub układu strony internetowej do potrzeb każdego użytkownika lub powiadomienia użytkownika o aktualizacjach witryny. Każda komunikacja z witryną lub materiały przesłane na witrynę przez dowolnego użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie komentarze, dane, pytania, sugestie itp. będą traktowane jako niepoufne i nie zastrzeżone.

Jakiekolwiek wykorzystanie takiego materiału nie narusza praw użytkownika, w tym praw moralnych, praw do prywatności, praw własności lub innych praw, praw do publikacji, praw do pomysłów oraz innych praw, w tym prawa do zatwierdzania sposobu, w jaki teppfa.eu używa tego materiału.

Wszelkie materiały dostarczone do tej witryny internetowej mogą być modyfikowane, kopiowane, ujawniane, licencjonowane, publikowane, sprzedawane i przekazywane przez teppfa.eu na całym świecie, na dowolnym nośniku. Teppfa.eu. ma prawo do korzystania – bez rekompensaty dla użytkownika – z pomysłów, know-how lub technik zawartych w komunikatach wysyłanych  przez nich do serwisu internetowego, nie ograniczając się do opracowywania, przetwarzania i promowania produktów używających takich informacji.

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność danych i zapewnić prawidłowe wykorzystanie informacji Teppfa.eu wprowadziła odpowiednie procedury (fizyczne, elektroniczne i administracyjne) w celu zabezpieczenia informacji, które Teppfa.eu zbiera online.

Przekazy internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne i bezpieczne. Teppfa.eu nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi, który przekazuje informacje Wyattinternational.com lub korzysta z usług teppfa.eu.

Użytkownik powinien rozumieć, że każda wiadomość lub informacja wysłana do serwisu WWW może być czytana lub przechwycona przez inne osoby. Wyattinternational.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek powodu. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce umieszczone na stronie internetowej mają zastosowanie zaraz po ich opublikowaniu. Kontynuując korzystanie z serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, użytkownik akceptuje te zmiany.

Poland

United KingdomPolandGermany

COOKIE USE

Teppfa uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all Teppfa websites.

MORE INFO

Create your own user feedback survey