TEPPFA PRIK

O TEPPFA

TEPPFA (The European Plastic Pipe and Fittings Association) to Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych założone w 1991 r. z siedzibą w Brukseli. Dziesięć międzynarodowych firm-członków TEPPFA oraz 14 krajowych stowarzyszeń z terenu Europy reprezentuje 350 firm produkujących rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Firmy stowarzyszone
w TEPFFA osiągają roczną wielkość produkcji rzędu 3 mln ton, zatrudniając bezpośrednio 40 000 pracowników, przy łącznej sprzedaży rocznej o wartości 12 miliardów €.

Podstawowym zadaniem TEPPFA jest promowanie zalet systemów rur z tworzyw sztucznych poprzez prezentację solidnych danych rzeczowych oraz reprezentowanie interesów europejskiego sektora rur i kształtek z tworzyw sztucznych na poziomie decydentów UE.

TEPPFA opiera swoją misję na 3 strategicznych filarach:

  1. Certyfikacji i standaryzacji
  2. Komunikacji poprzez opracowywanie kluczowych wiadomości i  efektywne informowanie na terenie Europy.
  3. Przedstawianie interesów, poglądów i wyzwań stojących przed producentami plastikowych rur i kształtek na poziomie polityki UE.
ODWIEDZIĆTEPPFA.EU
Poland

United KingdomPolandGermany

COOKIE USE

Teppfa uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all Teppfa websites.

MORE INFO

Create your own user feedback survey